Handbært fé frá rekstri

2023 2022
Hagnaður ársins 8.855.734 17.495.151
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á hreint veltufé:
Afskriftir fastafjármuna 12.074.837 14.076.092
Verðbætur langtímalána 3.180.550 1.650.990
24.111.121 33.222.233
Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða
Skammtímakröfur -1.167.579 3.342.779
Vörubirgðir 873.654 3.169.882
Skammtímaskuldir 7.631.586 -1.401.803
7.337.661 5.110.858
Handbært fé frá rekstri alls 31.448.782 38.333.091
Fjárfestingahreyfingar
Endurbætur á golfvelli og húsnæði -52.043.034 -31.336.108
Véla og bifreiðakaup -734.387 -20.032.193
Fjárfestingahreyfingar alls -52.777.421 -51.368.301
Fjármögnunarhreyfingar
Breyting veðskulda -5.971.712 41.441.929
Framlag Hafnarfjarðar 21.000.000 0
Hlaupareikningslán 0 -13.066.580
Fjármögnunarhreyfingar  alls 15.028.288 28.375.349
Hækkun/lækkun á handbæru fé -6.300.351 15.340.139
Handbært fé 1.11.2021 16.173.609 833.470
Handbært fé 31.10.2022 9.873.258 16.173.609